ตามคาด! สภาฯ ตีตกร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งคสช. ทั้งสองฉบับ

ตามคาด! สภาฯ ตีตกร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งคสช. ทั้งสองฉบับ

ที่ประชุมสภา โดยมีนาย ชวน หลีกภัย เป็นสภา ลงมติไม่เห็นด้วย ตีตกร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่ง คสช. ทั้งของจอน และ ปิยบุตร ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นาย ชวน หลีกภัย เป็นประธานการประชุม ได้ร่วมพิจารณา ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่คณะกรรมาธิการ(กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้ว โดยพิจารณาวาระ 2 ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นแตกต่างกัน

โดยที่ประชุมได้ลงมติ ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช.

ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. …. ที่เสนอโดยนายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,609 คน เป็นผู้เสนอ และ ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งสมาชิกได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา เหลือเพียงการลงมติเท่านั้น

อย่างไรก็ตามที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบร่างทั้งสองฉบับ โดยร่างของ นายจอน อึ๊งภากรณ์ ที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนน 234 ต่อ 162 คะแนน งดออกเสียง 3 คะแนนไม่ลงคะแนน 1 คะแนน และไม่เห็นชอบผ่านร่างของนายปิยบุตร ด้วยคะแนน 229 ต่อ 157 คะแนน งดออกเสียง 4 คะแนน ไม่ลงคะแนน 2 คะแนน

ประยุทธ์ ออกมาแนะนำประชาชนในระหว่างการลงพื้นที่ว่าให้ประชาชน เลี้ยงไก่ 2 คน เพื่อลดค่าใช้จ่าย และใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 15 ธ.ค. 64 – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจติดตามงานด้านความมั่นคงและการพัฒนา ซึ่งการลงพื้นที่ก็มีประชาชนมารอต้อนรับ

ซึ่งในช่วงหนึ่งของการพบปะประชาชน นายกฯก็ได้กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินทราบว่าทุกคนมีหนี้ ซึ่งตนไม่มีความสุขแต่เราต้องแก้ไขอย่างระมัดระวังอย่างที่สุด ทั้งข้อกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอำนาจหน้าที่ เราต้องทำทุกอย่างให้ชัดเจนเพื่อเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากภาคประชาชน เพราะทุกอย่างจะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับประชาชนทั้งสิ้น หลายเรื่องเกิดมาทุกคนคงทราบดีว่าระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้าง ยืนยันว่าทุกอย่างคลี่คลายลงแล้ว

รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาในหลายๆเรื่อง ทั้งความยากจน หนี้ครัวเรือน หนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดกับคนทุกประเภทตราบใดที่เรายังมีรายได้น้อย เราต้องคิดและหาวิธีว่าทำอย่างไรจะมีรายได้ที่เพียงพอ ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ตนกังวล

ซึ่งต้องคิดและทำกันใหม่ ดังนั้นนโยบายต่อไปนี้การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐจะต้องคุ้มค่าต้องมีตัวชี้วัดชัดเจน โครงการใดที่ไม่มีประโยชน์ให้เอามาทำโครงการที่มีประโยชน์ อย่างเช่นเรื่องการอบรมก็ทำกันมาเยอะแล้ว ต้องดูว่าอบรมแล้วไปทำประโยชน์จริงหรือเปล่า ถ้าไม่ทำก็อย่าไปอบรมกันเลยเอาเงินตรงนั้นไปสร้างให้เขาเลยดีกว่า เพราะมันเสียทั้งประโยชน์และเวลา

“ทำอย่างไรจะลดรายจ่ายให้เขาได้ ไม่ต้องไปซื้อพืช ซื้อผัก ซื้อไก่ วันนี้ ถ้าทุกครัวเรือนเลี้ยงไก่สัก 2 ตัว อย่าเพิ่งฆ่ามันก่อน ให้มันโต ให้มันไข่ก่อนนะ ค่อยๆ ดูแลตัวเองอย่างนี้ ค่าใช้จ่ายจะน้อยลง ถ้าเราซื้อทุกอย่างเลยไม่ได้ เป็นไปตามที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ท่านทรงรับสั่งไว้เรื่องความพอเพียง”

‘ประยุทธ์’ ขอบคุณชาว ‘จะนะ’ หลังประกาศยุติการชุมนุม

โฆษกสำนักนายก เปิดเผยว่า ประยุทธ์ ได้ขอบคุณชาว จะนะ หลังจากที่ได้ประกาศยุติการชุมนุม ยืนยันมีความตั้งใจแก้ปัญหาอย่างจริงจัง นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ฝากขอบคุณพี่น้องชาวจะนะ รวมทั้งตัวแทนกลุ่มประชาชนต่าง ๆ ที่เข้าใจการทำงานของรัฐบาล และเห็นถึงความจริงใจของนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทำให้กลุ่มผู้แทนประชาชนจะนะ ทั้งเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นและภาคเซฟจะนะ รวมทั้งภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ได้ประกาศยุติการชุมนุมและได้เดินทางกลับแล้วเช้านี้ ประมาณ 07.00 น. ที่ผ่านมา

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีทราบถึงความห่วงใยของภาคประชาชนเกี่ยวกับโครงการจะนะฯ มีความตั้งใจในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยวานนี้ ครม. รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 330/2564 มอบหมายนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม ก้าวหน้าแห่งอนาคต” และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ SEA หรือผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ที่ประกอบไปด้วยผู้แทนกลุ่มต่างๆ ทั้ง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้รับข้อเสนอของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มาพิจารณาด้วย โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า การดำเนินการดังกล่าว ยึดหลักความโปร่งใสและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ นี้ นายกรัฐมนตรีตั้งใจแก้ปัญหาของพี่น้องจะนะ ให้ได้จริง

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป